www.CostaWeb.es

Enseñanza, Diseño Web e Informática

 
 
 
 
 EN ATENCIÓN AO CLIENTE
 
 Enviada o 29/10/2010 na categoría: Novas
Dende os medios de maior acceso ás masas, sométennos ao bombardeo imparabel dá información sobre innumerabeis casos de abusos, atropelos e inxustizas que sofren ós cidadáns. Danse como o pan de cada día, xa de entre eles ou servidos doutras tantas entidades, ben públicas ou ben privadas. A maioría dás veces, e aínda sendo transcendentes, chégannos sen solución e non serven, polo tanto, de lección.

Será por isto que pola súa emisión ninguén cóbrenos en principio nin un centavo de euro. Pois se así, nós, que non estamos por estas non Miradoiro Virtual, mais que sexa por combater tendencia tan gratuíta coa nosa rivalidade, tamén aquí imos a expor outro caso. Non obstante, na queixa que presentamos agora, tal e como nós chegou, por non padecer do mesmo, vese anteposto ou remedio que procura a solución.

Sobre a factura 42-P81-5999, de data 1 de outubro do 2010, estendida por vostedes ao meu nome a través dá C.A. de Barbandía, comunícolles que dei orde nesta caixa para que non faga ou pagamento, nin ou desta nin ou doutras que polo mesmo motivo poidan chegar nun futuro, no caso de que non sexa atendida esta miña petición en base aos seguintes feitos:

Pola metade de xuño, nunha tenda de Moviplus en Barbande, trala adquisición dun modem para meu ordenador portátil efectuei un contrato con esa entidade. Mediante o, esta facilitaríame ou servizo de Internet. Feitos vos trámites cos pagamentos correspondentes, a mesma tenda procurou a miña alta inmediata, mediante unha chamada.

Pasados uns días, xa noutra localidade, puiden comprobar que ou tal servizo resultaba ineficaz para cubrir as miñas necesidades e decidín solicitar a baixa. Foi así que ou 31 de xullo, polo móbil 746350234, fixen a chamada ao 099 de Moviplus. Tras todo tipo de explicacións, que me pediron, sobre as causas dá insatisfacción que motivaban a petición dá baixa non servizo a través do modem, T. Plana Internet Mini, recibín esta mensaxe, que aínda dei textualmente: «Moviplus Info: Desactivamos o servizo GPRS, se desexa activalo de novo, pode facelo chamando gratis ao 099. Grazas por confiar en Moviplus».

Quedoume claro e non volvín a utilizar ou servizo que se indica na factura, tal como consta nela e a vostedes. Mais a factura obrigoume a facer novas chamadas ao 099. Pero, a maiores, debido ao entrambilicado sistema de comunicación para ou acceso a Moviplus e provocada pola falta de entendemento habitual que se dá entre vos «comerciais», empregados de vostedes, cos clientes, tiven que volver á mesma tenda que me tramitase contrato. Nesta, despois de consultaren telefonicamente con Moviplus, dinme que debo dirixirme a vostedes, a Madrid e por escrito, para que me sexa recoñecida a baixa definitiva.

Sobre tal vía para efectuar a baixa, non obstante, nada se me advertira non momento de materializar ou contrato, pero tampouco máis tarde ao pedir a baixa telefonicamente, polo que considerei que, desactivado ou servizo, tal como consta, tamén constaría a baixa, como considero.

Polo tanto, volvo aquí a reiterarme na petición de principio, de modo que se efectúe e se recoñeza a baixa por parte de Moviplus, a partir dá dita data. Así mesmo reitero que unha non ten por que pagar por un servizo do que prescindira antes, realmente, previo aviso ou petición ao interesado en prestalo. E menos será, se é que consta de feito, tan claro e firme como é que este lles consta a vostedes.

Así remata María ou conto do abuso que rexeita e pide que publiquemos. Nós advertimos que calquera parecido deste feito con calquera outro fantástico, prodixioso ou circunstancia extraordinaria coñecida do lector é pura casualidade. Posto que se fose un conto como vos outros que dixemos non comezo, tampouco sería digno do Miradoiro onde, ademais, entre nós, nada se vende de balde.

Entradas relacionadas:
 
Non se encontraron entradas relacionadas.

GALIWEB

Web de publicidade que incluye web`s galegas.
Ver web ]

Ver enlaces interese
INELBA Instalaciones y servicios.
Inelba, le ofrecemos una amplia gama de servicios relacionados con las instalaciones y montajes eléctricos en general y las telecomunicaciones.  [ Ver web ]
Lampón Lampón Abogados.
Nuestra filosofía se centra en prestar asesoramiento jurídico personalizado y adecuado a las circunstancias personales de cada caso.  [ Ver web ]
Boxers do Agro das Viñas
Vos presentamos unha web onde se exhiben uns fermosos cans de competición de raza Boxer.  [ Ver web ]
Ver tódalas nosas webs
 
Portada | Diseño web | Publicidade | Informática | Contacto | ¿Dónde estamos?
© 2007 - 2015 www.CostaWeb.es   Tódolos dereitos reservados.